Cx ERFA

Det danske netværk for commissioning processen

Møder

Der afholdes årligt mellem 3-4 møder i Cx ERFA. Møderne er arrangeret og styret af Cx ERFA gruppen.

Indhold

Møderne inderholder oplæg omkring Commissioning, status på Commissioning i udlandet, udarbejdelse af værktøjer mv.

Cx værktøjer

Der arbejdes løbende på udarbejdelse af Commissioning værktøjer, som kan bruges i den danske byggebranche.

Formålsparagraf

Et uafhængigt organ, der kun har interesser for udvikling af Cx-processen i Danmark således, at alle involverede parter i byggebranchen kan få udbyttet af processen.

Gruppens medlemmer deltager åbent og aktivt på møderne med input, vurderinger og egne erfaring.

Hvert medlem leverer Cx-relevant oplæg eller tilsvarende hvert 2-3. år, afhængigt af medlemstal.

En længerevarende passiv deltagelse i gruppens arbejde, bidrager ikke til at fremme hovedformålet, og vil medføre eksklusion. Eksklusion varetages af styregruppe og medlemmet varsles før således, at der mulighed for at forblive medlem.

Medlemmer

Flere end 50 medlemmer.

Medlemmerne repræsenterer en bred skare af rådgivere, entreprenører og bygherre i Danmark.

Ansøg om medlemskab.

Vil du hjælpe Cx ERFA gruppen med at opnå dens formål? Kan du bidrage med viden om Commissioning? Så send en mail til cxerfa@ttj.dk

Cx ERFA er non-profit

Cx ERFA medlemskab er gratis